Avsaltningsverket i Sandvik

Här kommer ni att kunna följa arbetet med det nya avsaltningsverket i Sandvik.
Mer information om verket finns att läsa här.

2017-06-02 Fredag eftermiddag

Kameran är nu vriden några grader norrut så att vi kan följa bygget som fortskrider med tillhörande infrastruktur och byggnader.