2017-05-04 Vi är klara med schaktning här, och vägen är öppen igen som vanligt. Asfaltering kommer att utföras inom några veckor.

2017-05-03 Vi  gräver för avloppsanslutning vid Sandviks kvarn. Vägen är helt avstängd vid Kvarnen 2-3 dagar på grund av detta. Alternativ väg till Sandvik är Östra Alvarvägen, avtagsvägen åt höger innan kvarnen.