VA Överföringsledning Sandvik-Hjälmstad

BEAB med upphandlad entreprenör PEAB kommer med start 2017-01-09 bygga ny överföringsledning från Sandvik till Hjälmstad. Projekttiden kommer att vara från vecka 2 till vecka 20.

Mer information här.