Aktuella upphandlingar

Här meddelar vi vilka upphandlingar som är aktuella för oss. Vi använder oss av publiceringsverktyget Visma Tendsign, följ länken nedan.

Här kan du läsa aktuella upphandlingar som annonseras i Visma Opic.

Upphandling av arbetsfordon

Borgholm Energi AB inbjuder att lämna anbud för leverans av minst två stycken arbetsfordon s.k. pickuper till Borgholm Energis VA organisation. Upphandlingen genomförs enligt förenklat förfarande, LUF.

Vi välkomnar alla intresserade att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud i Visma Opic.  Sista anbudsdag är 28 mars.

Upphandling av tillbyggnad garage/förråd Osten 1

Objektet avser tillbyggnad av förråd, garage, spolhall, verkstad samt spolplatta. Entreprenaden omfattar mark och byggnadsarbete samt installationsarbeten till fullt färdiga lokaler. Sista anbudsdag är 2018-04-05

Vi välkomnar alla intresserade att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud i Visma Opic.  Sista anbudsdag är 4 april.

Upphandling mattransporter

Borgholm Energi AB inbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud avseende transporter av mat från kommunala tillagningskök till mottagningskök på grund-, förskolor och äldreomsorgsboende inom Borgholms kommun.

Upphandlingen genomförs enligt förenklat förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandlingen är uppdelad på tre (3) områden. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera områden.

Vi välkomnar alla intresserade att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud i Visma Opic.  Sista anbudsdag är 16 april.

Upphandling av byte tak markbostäder Solberga 5:11

Borgholm Energi AB inbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud avseende byte av tegeltak, läkt och takpapp, byte ventilationshuvar m m på två byggnader i markplan.

Vi välkomnar alla intresserade att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud i Visma Opic.  Sista anbudsdag är 17 april.