Aktuella upphandlingar

Här meddelar vi vilka upphandlingar som är aktuella för oss. Vi använder oss av publiceringsverktyget Visma Tendsign, följ länken nedan.

Här kan du läsa aktuella upphandlingar som annonseras i Visma Opic.

Upphandling av slamsugning- och spolbilstjänster

Vi upphandlar nu slamsugning – och spolbilstjänster som kan hjälpa oss med spolning, sugning och filmning av vatten-, spillvattenledningar och dagvattenbrunnar, transport av slam för vår VA verksamhet men även till övriga avdelningar inom Borgholm Energi.

Vi välkomnar alla intresserade leverantörer att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud i Visma Opic.  Sista anbudsdag är 23 oktober.