Aktuella upphandlingar

Här meddelar vi vilka upphandlingar som är aktuella för oss. Vi använder oss av publiceringsverktyget Visma Tendsign, följ länken nedan.

Här kan du läsa aktuella upphandlingar som annonseras i Visma Opic.

Hjullastare Serviceavdelningen

Vi upphandlar en hjullastare till vår serviceavdelning i Borgholms Energi. Hjullastaren kommer hjälpa oss i den praktiska skötseln av kommunens vägnät och grönytor. Vi välkomnar alla intresserade leverantörer att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud på Visma Opic.
Sista anbudsdag är 31 mars.

Överföringsledning Hjälmstad – Södra Greda

Vi upphandlar leverantör för nybyggnation av överföringsledning av vatten och spill mellan Hjälmstad och Södra Greda. Detta projekt är andra etappen i att förbättra vattenförsörjningen i Borgholms Kommun. Den tidigare etappen gick mellan Sandvik och Hjälmstad. Vi välkomnar alla intresserade leverantörer att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud Visma Opic.
Sista anbudsdag är 12 april.