Aktuella upphandlingar

Här meddelar vi vilka upphandlingar som är aktuella för oss. Vi använder oss av publiceringsverktyget Visma Tendsign, följ länken nedan.

Här kan du läsa aktuella upphandlingar som annonseras i Visma Opic.

Ombyggnation Sedimenteringsbassänger, Borgholms reningsverk

Vi upphandlar entreprenör för ombyggnation av Borgholms reningsverk. Objektet avser ombyggnation av process för upptagning och vidare transport av slam från botten av sedimenteringsbassängerna. Option för ombyggnation av slamupptagningssystem i slutsedimenteringsbassänger (2st). Vi välkomnar alla intresserade leverantörer att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud Visma Opic.
Sista anbudsdag är 1 augusti.

Vinterväghållning Borgholm kommun

Till den kommande vintern upphandlar vi leverantörer som vill hjälpa oss hålla kommunens vägar öppna och fria från snö. Upphandlingen för vinterväghållning inom kommunen är uppdelad på flera geografiska områden och anbudslämnare kan anbud på ett eller flera områden. Vi välkomnar alla intresserade leverantörer att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud Visma Opic.
Sista anbudsdag är 23 augusti.

Byte trapp-partier lägenheter markbostäder

Vi upphandlar byte av trapp-partier på våra markbostäder i Löttorp, fastigheterna Högby 2:8 och Högby 2:21 för genomförande till hösten 2017. Vi välkomnar alla intresserade leverantörer att lämna anbud. Se fullständig annons och lämna anbud Visma Opic.
Sista anbudsdag är 24 augusti.