Upphandling – byte trapp-partier lägenheter markbostäder

Vi upphandlar byte av trapp-partier på våra markbostäder i Löttorp, fastigheterna Högby 2:8 och Högby 2:21 för genomförande till hösten 2017. Vi välkomnar alla intresserade leverantörer att lämna anbud. Läs mer här.