Uppdatering matavfallsinsamling

Här följer en lägesuppdatering gällande matavfallsinsamlingen i Borgholms kommun.

Det har nu gjorts två testkörningar av avfallet från Borgholms kommun hos Tekniska verken i Linköping, en tredje och sista testkörning kommer att göras under november månad.  De båda utförda testerna har gjorts på avfall från kärl- och containeravfall som komprimerats i sopbilarna samt omlastats med hjullastare inför transport. Samma hantering som skett sedan insamlingsstarten 2015. Det sista testet kommer att göras på rent kärlavfall, ej komprimerat i sopbilarna men omlastat med hjullastare.

TEST 1
9 oktober 2017
Avfall jämförligt med avfall från högsäsong/sommartid då det är insamlat i samband med Skördefesten.
Kvaliteten på avfallet var sämre i en container än i övriga två. I den sämre containern fanns hög mängd oförpackat/löst avfall och svarta sopsäckar.

Totalt körs 67 % av avfallet genom den optiska sorteringen med följande utlåtande:
Jämfört med andra kommuner som levererar in avfall till optisk sortering är bedömningen att denna leverans är något sämre än snittet.

TEST 2
25 oktober 2017
Avfall insamlat utanför högsäsong/sommartid.
Tre containrar levererades och fick följande utlåtande:
Vi bedömer att avfallet som lämnades denna gång är av bättre kvalitet avseende lämpligheten för optisk sortering jämfört med tidigare leverans. Stora säckar förekommer men i mindre omfattning, homogent avfall med restavfall i påsar i större utsträckning samt renare fraktion. Låg andel gröna påsar kunde noteras men på grund av tekniskt fel på räkneverket kunde ingen registrering av antalet gröna påsar göras.

100 % av avfallet körs genom den optiska sorteringen utan några tekniska problem.