Vad kan vi hjälpa dig med?

Här har vi samlat information om saker som vi ofta får frågor om. Vi har delat in det i olika områden. Om det är svårt att hitta det du söker – prova hemsidans sökfunktion. Du är också välkommen att kontakta kundservice.

Allmänna platser, gator & hamnar

Borgholm Energi ansvarar på uppdrag av Borgholms kommun för den praktiska skötseln av det kommunala vägnätet, grönytor, blommor och träd, framförallt i Borgholms tätort. Vi ansvarar också för anläggning och underhåll av kommunens parkeringsytor samt för snöröjningen i Borgholms tätort och på det enskilda vägnätet.

Läs mer här!

El & fjärrvärme

Borgholm Energi driver, underhåller och utvecklar elnätet i tätorterna Borgholm och Köpingsvik. Vi erbjuder fastighetsägare i Löttorp och Borgholm fjärrvärme. Värmen produceras med biobränsle från Öland och Småland.

Läs mer här!

Lokaler & lägenheter

Här kan du läsa mer om uthyrning av de lokaler, lägenheter och äldrebostäder som vi erbjuder.

Läs mer här!

Vatten & avlopp

Borgholm Energi ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Borgholms kommun. Här kan du läsa om anslutning av vatten och avlopp, avgifter, bevattning, vattenkvalité, pågående arbeten och mycket mer.

Läs mer här!

Återvinning & avfall

Borgholm Energi samlar in och tar hand om hushållsavfall från hushåll och verksamheter i Borgholms kommun. Här kan du läsa om avfall, sopsortering, återvinning och mycket mer.

Läs mer här!