Schaktarbete Per Lindströms väg startar vecka 13

Vecka 13 och framåt kommer det att utföras schaktarbete för flytt av spillvattenledning vid Per Lindströms väg och fram till Nyborgsgatan.

Läs mer här.