Omdirigering av vattenleverans Sandvik/Södvik

Under torsdagen 2017-06-01 kommer vi att påbörja omdirigering av vattenleveranserna i Sandvik/Södvik. Det kan förekomma lokala störningar i form av tryckförändringar, missfärgat vatten etc. Om du som kund upplever någon lokal störning så är det normalt, om det förekommer missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tid. Har du bestående problem låt oss veta genom att kontakta oss på 0485-883 00 under kontorstid. All annan tid kontakta beredskapen på 0485-101 02.