Styrelse och ledning

Styrelse

Styrelsen på studiebesök på Moskogen i Kalmar

 

 

 

 

 

 

 

Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB har samma styrelse. Den utses politiskt i samband med kommunalvalet vart fjärde år.

Styrelsens ordinarie ledamöter

Carl Malgerud (M), ordförande
Mobil: 073- 071 54 10
E-post: carl.malgerud@borgholm.se

Joel Schäfer (S), första vice ordförande
Mobil: 073-527 00 92
E-post: joel@jsgd.se

Tomas Lind (FÖL), andra vice ordförande
E-post: tomas.lind@framtidoland.se

Ingvar Svensson (V)
Telefon: 0485-26348
E-post: 0485263481@telia.com

Birger Palm (S)
Mobil: 070-556 41 28
E-post: birger.palm@hotmail.com

Anders Nyholm (M)
Mobil: 070-511 16 96
E-post: anders.nyholm@telia.com

Daniel Nilsson (C)
Mobil: 073-937 21 72
E-post: danielegby@Hotmail.com

Styrelsens protokoll finns att läsa längst ner på denna sida. Den justerade versionen med namnunderskrifter förvaras på Borgholm Energi

Sammanträden 2017

18 januari
8 februari
8 mars
7 april (bolagsstämma)
12 april
10 maj
14 juni
16 augusti
13 september
11 oktober
8 november
13 december

Bolagets ledningsgrupp

Anders Lindholm, VD

Annika Hermansson, ekonomichef

Markus Wertwein-Ros, chef VA Energi och Miljö

Åsa Amnér, verksamhetschef kost

Hans Johannesson, chef gata-park

Tobias Selldén, fastighetschef

Ingela Götberg, chef lokalvården

Anna Thisell, chef kommunikation och kundtjänst

Filer & dokument