Vi sponsrar engagemang och glädje

sponsring

Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB sponsrar i första hand lokala föreningar och aktiviteter inom Borgholms kommun samt på Öland.

Verksamheten som vi sponsrar ska ha fokus på ungdomsverksamhet, miljö, kultur eller besöksturism.

Samarbetet ska ge möjlighet till träffar, deltagande och aktiviteter i sponsrad verksamhet.

Vi sponsrar inte verksamheter som riskerar att skada miljön samt verksamheter med politisk eller religiöst budskap.

Beslut om sponsring tas gemensamt i ledningsgruppen för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. Skrivna sponsringsavtal upprättas alltid.

Behandling av ansökningar samt beslut om sponsring sker en gång per år i januari månad. Ansökan om sponsring samt verksamhetsbeskrivning ska vara Borgholm Energi tillhanda senast den 31 december året före det år ansökan gäller.

Verksamheter som beviljats sponsring ska redovisa utfallet av de sponsrade aktiviteterna till Borgholm Energi senast den 15:e december det år som sponsringen gäller.

Ansök om sponsring

Representerar du en verksamhet som är intresserad av ett sponsringssamarbete med Borgholm Energi? För att vi ska kunna behandla din förfrågan ber vi dig fylla i detta online-formulär.

Om alla fält inte är tillämpbara på ditt sponsrings-/samarbetsförslag, vänligen hoppa över dem och använd fältet ”övriga kommentarer” längst ned för att beskriva förslaget.

Skicka in ansökan senast 31 december året före det år ansökan gäller!

Uppgifter markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.