Media och kommunikation

media och kommunikation

Vår hemsida och övriga kanaler har fått ett nytt utseende! Syftet med förvandlingen är att vårt ansikte utåt ska harmonisera med vårt dagliga arbete och strategi för framtiden. En ny grafisk profil har antagits, som i kombination med vår väl inarbetade logotyp tydligt signalerar vad vi gör och vilka vi är.

Grafisk profil

Vår grafiska profil beskriver Borgholm Energis logotyp samt vilka färger och bokstavsstilar som ska användas i de trycksaker vi producerar.

Den grafiska profilen gör att vi som företag blir tydliga och konsekventa, vilket bidrar till att våra kunder och medborgare kan känna förtroende för oss och vår verksamhet.

Läs den grafiska profilen här.

Logotyp

Logotypen är det visuella kännetecknet för vår verksamhet och den viktigaste identitetsbärande komponenten i vår grafiska profil. Logotypen ska finnas med på allt kommunikativt material där Borgholm Energi står som avsändare.

Logotypen ska alltid användas i sin helhet och färgen, formen och proportionerna får inte ändras. Logotypen signalerar klassiska ölandselement – den röda kalkstenen, det blåa vattnet och den alltid närvarande solen. Är bakgrunden mörk ska en vit ruta användas bakom logotypen.

Logotyp-png.
Logotyp-jpg.
Logotyp-tif.