Snöröjning och halkbekämpning

Enskilda vägar

Borgholm Energi ansvarar för snöröjningen längs det enskilda vägnätet till alla fast boende. Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala entreprenörer. Det är entreprenörens ansvar att snöröja inom fastställda områden. Entreprenören påbörjar snöröjning vid ca 10 cm torr snö eller 6-8 cm blöt snö. Vid drivbildning på grund av blåst snöröjs nödvändiga delar inom varje område.

Är du nyinflyttad och vill ansöka om kommunal snöröjning görs detta på blanketten Ansökan kommunal snöröjning som finns att ladda ner längst ner på sidan.

Ett krav från Borgholm Energi och snöröjningsentreprenören är att vägarna är i gott skick och att snöröjningsfordon kan komma fram utan hinder från fasta föremål såsom träd, staket, murar och postlådor etc. Vägarna ska markeras med snöstakar. Det ska finnas fullt användbara vändplatser. Mot en avgift kan snöstakar beställas och hämtas hos Borgholm Energis serviceförråd i Borgholm, tfn 0485-880 61.

Vid frågor om ansökan om snöröjning på enskild väg, kontakta vår kundtjänst.
Jourtelefon till GDL Transport: 0480 44 42 12

Tänk på att för halkbekämpningen på enskilda vägar ansvarar vägsamfälligheter eller fastighetsägare.

Borgholms tätort

Borgholm Energi snöröjer och halkbekämpar gator och trottoarer längs hela Storgatan och i centrumkärnan mellan Tullgatan – Hantverkaregatan och Södra Långgatan – Norra Långgatan.

I tätorten i övrigt snöröjer vi gatorna, men inte trottoarerna. Fastighetsägarna ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av trottoarerna utanför centrumkärnan som beskrivs ovan.

För att underlätta för snöröjningen ber vi dig undvika att skotta ut snö från uppfarter till gata och trottoar. Var också noga med att följa parkeringsreglerna samt att alltid lämna företräde åt snöröjningsfordonen och respektera att vi stänger av vissa gator tillfälligt för att forsla bort snövallar. Vid kraftigare halka kan du som privatperson själv hämta sand i begränsad mängd på vårt serviceförråd.

Vid frågor om snöröjning i Borgholms tätort, kontakta vår kundtjänst.

Karta över vägar som snöröjs

 

 

Allmän väg

Läs om allmän väg på Trafikverkets hemsida.

Snöskador

Borgholm Energi är skyldigt att hålla kommunala vägar framkomliga genom snöröjning. Det går tyvärr inte alltid att undvika att fastighetsägares staket, murar eller brevlådor kan ta skada. Har du drabbats av en skada ska du göra en snöskadeanmälan till Borgholm Energi.

Borgholm Energi skiljer mellan skador som orakats genom snötryck och skador som orsakats genom mekanisk skada.

Snötryck

Sker vid sedvanlig plogning då snön plogas från vägen till vägrenen. Staket, murar och brevlådor bör vara placerade och vara i tillräckligt bra skick för att hålla för snötryck. Skador som uppkommer på detta sätt ersätts vanligen inte.

Mekanisk skada

Uppkommer då plogbladet kommer åt staketet, muren eller brevlådan. Om det visar sig att entreprenören har gjort fel eller varit försumlig kan ersättning ges till fastighetsägaren. Vid bedömning tas hänsyn till var staketet eller brevlådan är uppsatt.

Anmälan av snöröjningsskada

Anmälan av snöskada ska göras på blanketten Anmälan av snöröjningsskada som finns att ladda ner längst ner på sidan. Bedömning av snöskada görs gemensamt av Borgholm Energi och vår entreprenör. Om skadan anses vara ersättningspliktig erbjuds fastighetsägaren att åtgärda skadan själv mot ersättning. Ersättningen ges endast för hela eller delar av materialkostnaden, beroende av skadans art och skicket på det skadade objektet.

Permanentboende ska vid normala vinterförhållanden anmäla skadorna senast den 31 mars. Fritidsboende ska anmäla skadorna senast den 15 maj

Ersättning utgår inte om inte bedömning gjorts. Borgholm Energi accepterar inte fakturor som inte är godkända av Borgholm Energi.

För att överklaga Borgholm Energis beslut om snöröjningsskador ska skadeståndsanspråk göras skriftligen till Borgholm Energi. Skadeståndsanspråket ska innehålla den totala ersättningen som fastighetsägaren gör anspråk på. Bifoga gärna foto.