Avgifter för nyttjande av offentlig plats och uteservering

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2017.

Offentlig plats A-läge

Storgatan samt Västra och Östra Kyrkogatan inom området mellan Norra och Södra Långgatan.

Yta, kvm -1 mån, kr/m2 -2 mån, kr/m2 -3 mån, kr/m2 >3 mån, kr/m2
1-50 375 475 625 825
51-100 675 825 1000 1250
101-150 1050 1250 1475 1725
151-200 1625 1850 2350 2725
201- 2650 2950 3625 4150

Offentlig plats B-läge

Gator ej inkluderade i A-läge.

Yta, kvm -1 mån, kr/m2 -2 mån, kr/m2 -3 mån, kr/m2 >3 mån, kr/m2
1-50 225 285 375 495
51-100 405 495 600 750
101-150 630 750 885 1035
151-200 975 1110 1410 1635
201- 1590 1770 2175 2490

Avgiften fastställs efter uppmätning av ianspråktagen yta. Minsta avgift är 400 kr. Besiktning före och efter nyttjandet av platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. All återställning utförs och bekostas av nyttjaren. När nyttjandet avser renhållningscontainer är de två första dagarna hyresfria.

I Borgholms kommuns hamnar är avgiften 100 kr/m2 och säsong.

När nyttjande av offentlig plats avser mindre yta och kort tid och kan jämföras med torghandel tillämpas torgtaxan. Vid nyttjande för att bedriva serveringsverksamhet tillämpas taxa för uteservering.

Uteservering A-läge

Storgatan samt Västra och Östra Kyrkogatan inom området mellan Norra och Södra Långgatan.

Yta, m2 Kr/m2
1-50 400
51-100 700
101-150 1000
151-200 1500
201- 2360

Uteservering B-läge

Gator ej inkluderade i A-läge.

Yta, m2 Kr/m2
1-50 200
51-100 350
101-150 500
151-200 750
201- 1180

Avgiften fastställs efter uppmätning av ianspråktagen yta. Minsta avgift är 400 kr. Besiktning före och efter nyttjandet av platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. All återställning utförs och bekostas av nyttjaren.

Avgiften i Borgholms kommuns hamnar är 100 kr/m2 och säsong.