Nya vattenverket i Löttorp är igång

Nu börjar vi leverera vatten från vårt nya vattenverk till Löttorp. Efter att våra pågående projekt med ledningsutbyggnaden är klara kommer vi även att kunna öka denna leverans av vatten. Abonnenter kommer att märka en förbättring av kvalitén i första hand på färgen men även också hårdheten på vattnet kommer att minska till mellan 3-5 dH. Dessa parametrar har en påverkan på jonbytesfilter eller andra filter som kan vara installerade på fastigheten. Alla anslutna kunder i områdena Kvarnstad i söder till Böda sand i norr kommer bli berörda.

Det finns en risk att vattenledningars biofilm (sedimenteringslager) kan lossna och färga vattnet brun/svart. Här kan du läsa mer om vad biofilm är.