Matavfallsinsamling i Borgholms kommun

Efter reportaget i Ölandsbladet den 3 oktober 2017 besvarar vi här eventuella frågor som uppkommer hos våra invånare.

Det hushållsavfall som samlas in från våra invånare i kommunen har sedan 2015, då även matavfallsinsamling infördes, gått till KSRR för så kallad optisk sortering och behandling. Optisk sortering innebär att den gröna påsen för matavfall separeras med hjälp av kamerateknik för att sedan behandlas till en slurry som till sist används för att framställa biogas och biogödsel.

KSRR påtalar nu att hushållsavfallet från Borgholm är av för dålig kvalitet för att kunna köras igenom deras sorteringsanläggning och att det varit så från starten 2015. Borgholm Energi har fått muntlig information om att det avfall som samlas in sommartid håller sämre kvalitet och inte kan tas in i deras sorteringsanläggning. Att kvaliteten och utsorteringsgraden försämras under den här perioden av året på grund av den kraftiga ökning av befolkning som sker under högsommaren är vi medvetna om och något som arbetas kontinuerligt med.  Vi har efterfrågat dokumentation över de kvalitetstester och testkörningar som skall ha utförts och som enligt avtalet med KSRR skulle ha levererats skriftligt vid eventuella problem, något som ej har kommit Borgholm Energi tillhanda.

Borgholm Energi har haft stor accept att det varit problematiskt för KSRR under 2015, 2016 samt en bit in i 2017 då deras sorteringsanläggning inte fungerat i den optiska sorteringsdelen. Att inget av det levererade avfallet körts igenom anläggningen även utanför sommartid är självklart inte acceptabelt och Borgholm Energi arbetar nu med olika åtgärder och alternativ för att säkerställa att avfallet från våra invånare hanteras som utlovat. Vår befintliga handlingsplan får nu större fokus i och med att reportaget belyser utmaningarna med avfallssorteringen.

Vi vill förtydliga att det är av högsta vikt att man fortsätter att sortera ut sitt matavfall som tidigare. Det du kan göra för att hjälpa till är att bli ännu bättre på att sortera och förpacka ditt avfall. Tänk därför på att det är viktigt att allt avfall som läggs i sopkärlet är väl förpackat, fortsätt att lägga matavfallet i den gröna påsen och till sist lägg inga lösa föremål i kärlet.

Tack för din hjälp!