Information gällande Byxelkrok och Byrum

Borgholm Energi har tagit emot synpunkter från allmänheten gällande nedskräpning av bland annat Byxelkroks- och Byrums strand. Dessa synpunkter har vi tagit på stort allvar. Borgholm Energi kommer som åtgärd att inom kort rensa dessa stränder.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra rutiner och arbetssätt. Det är era synpunkter och iakttagelser som hjälper oss i vår utveckling.