Inbjudan till årsstämmor 2018

Årststämmor för Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB.

Tid: Onsdagen den 4 april, kl. 09.30
Plats: Samlingslokalen vid St Olofs Kapell, Byxelkrok

Registrering med kaffe från kl. 09.00.
Stämmorna genomförs direkt efter varandra.

Ombud för aktieägare kallas i enlighet med bolagsordning.
Styrelsens ersättare, Revisionen, Kommunchef och Kommunstyrelsens ledamöter är inbjudna.

Stämmorna är öppna för allmänheten.

Anmälan om närvaro görs senast måndagen den 26 mars till annika.karpfors@borgholmenergi.se eller via telefon 0485-880 69.

Välkomna!