Kårehamn

56°57.4’N 16°53.3’E

kårehamn

3-4 m Nabbelund 30 Nabbelund 81 Nabbelund
Hamndjup Gästhamnsplaster Sjökort Blåst varning

Hamnfakta

Förtöjning ankare, långsides
Småbåtar 10 platser
Gästhamn 20 platser
Toaletter 3 varav 1 handikapp
Duschar 3
El Ja
Latrintömning Ja
Gråvattentömning Ja
Slip Ja

Priser

Gästhamn Avgift, kr/dygn
vecka 25-31 v. 18-24, 32-40 övrig tid el
Kårehamn 150 110 50 40

Antalet platser med el är begränsat.
Betalning sker till hamnkaptenen

Kontakt

Hamnkapten Stefan Milsten, tfn 0708-73 13 41.