Avgifter i hamnarna

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2017.

Gästhamnstaxa (inkl. moms)

Gästhamn Avgift, kr/dygn
vecka 25-31 v. 18-24, 32-40 övrig tid
Nabbelund 180 140 70
Byxelkrok 200 140 70
Böda 150 110 50
Sandvik 150 110 50
Kårehamn 150 110 50
Borgholm 180 140 70
Tillägg för el-plats 40 40 40

Båtar över 50 fot: +100 kr i samtliga hamnar.
Rabatt:Gästbåtar som löser gästhamnsavgift för 6 dagar i följd i samma hamn ligger det 7:e dygnet gratis.

Ställplats/nattparkering för husbilar

Gästhamn Avgift, kr/dygn
vecka 25-31 v. 18-24, 32-40 övrig tid
Nabbelund 160 140 100
Böda 160 140 100
Sandvik 160 140 100
Kårehamn 160 140 100
Borgholm 160 140 100
Tillägg för el-plats 40 40 40

 

Taxa för småbåtshamnar utom Borgholm (exkl. moms)

Båtbredd Årsavgift, kr
Högst 1,8 m 1 500
1,8 m – 2,3 m 2 350
Över 2,3 m 3 200

Sliptaxa och ramptaxa i hamnar

Båtstorlek, längdmeter Sliptagning/Rampning, kr/gång Sliphyra, kr/dygn
Upp till 10,0 m 810 200
10,0 – 15,0 m 1 125 200
Över 15 m 1 730 200
Ramptaxa alla hamnar 60 200
Ramptaxa årskort alla hamnar 500 200

Fiskefartyg och övriga hamnavgifter

Avgifter för fiskefartyg och övriga hamnavgifter: se fil med hela taxan nedan.

Eltaxa i hamnar

Avgift för anslutning av båt till kommunens eluttag: 75 kr/dygn.

Fartyg med installerad elmätare erlägger avgift efter uppmätt förbrukning och enligt kommunens kostnad per kWh inkl. samtliga skatter mm.