Förändringar i taxor & avgifter från och med 2018-01-01

Avfall
Taxan för hushållsavfall är oförändrad 2018. Avgifter som berör latrinhämtning höjs med 20 % för att motivera till annat alternativ.

Elnät
Avgiften höjs i genomsnitt med 2 %. Anledningen till höjningen är ökade kostnader för överliggande nät.
Nätpriser 2018.

Fjärrvärme
Avgiften höjs i genomsnitt med 1 % (från och med 2018-02-01).

Vatten och avlopp
Anläggningsavgifterna är oförändrade, brukningsavgifterna höjs med 4,5 %.