Fördelar med fjärrvärme

fördelar med fjärrvärme

Prisvärt

Fjärrvärme är ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmnings-alternativ. I en prisjämförelse med alternativa uppvärmningsformer visar fjärrvärme en mycket lägre totalkostnad för dig som fastighetsägare än andra.

Bekymmersfritt

Du slipper att ha en egen värmepanna och behöver inte oroa dig för om oljan ska räcka eller om pannan behöver service. Fjärrvärme ger dig plats för annat, inte bara tidsmässigt utan också ytmässigt. Ett outnyttjat utrymme, som idag rymmer oljepanna och tank, kan med en fjärrvärmelösning användas på ett mer fördelaktigt och värdeskapande sätt.

Hög leveranssäkerhet

Vår tillgänglighet är mycket hög. Våra produktionsanläggningar är bemannade dygnet runt och vi har alltid beredskap för att kunna trygga fjärrvärmeleveransen till dig som kund.

Miljö

Borgholm Energis produktionsanläggningar är fliseldade panncentraler. Flisen kommer från gallring och röjning av skogar på Öland och i Småland. Som säkerhet samt vid en riktigt kall vinter finns det även möjlighet att använda olja.