Om el

 

Elpris

Elpriset är det pris du betalar för den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja elhandelsbolag och avtalsformer som passar dig bäst.

Elnätet

Borgholm Energi är ett elnätsbolag och vi tar betalt för överföring av energi, samt för drift och underhåll av elledningar. För att vara kopplad till elnätet krävs ett abonnemang. Det finns olika typer av elnätabonnemang. Det vanligaste är ett säkringsabonnemang där man betalar efter vilken huvudsäkring man behöver samt för varje överförd kWh.

För större behov, 250 ampere säkring och uppåt, tillämpas effektabonnemang där man istället betalar efter vilken effekt man behöver.

Elhandelsföretaget

Elhandelsföretaget tar betalt för den elektriska energi du förbrukar. De kan erbjuda dig olika typer av elhandelsavtal, t ex med ett fast eller ett rörligt elpris. Ofta tillkommer också en fast avgift, årsavgift. Skriver du ett avtal med ett fast elpris är detta bundet under en viss tid – ofta ett, två eller tre år. Ett rörligt elpris följer utvecklingen på elmarknaden.

Vid årsskiftet flyttade energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Förändringen betyder att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Den innebär också att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen.

För dig som konsument innebär ändringen att kostnaden för själva elen du förbrukar kommer att sjunka medan kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh. Dock kommer den sammanlagda elkostnaden inte att påverkas av förändringen.

Skatter

Utöver dina elnät- och elhandelskostnader tillkommer energiskatt, avgift för elcertifikat och andra avgifter till myndigheter (för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap) samt moms. Energiskatten skiljer sig inom Sverige, däremot är myndighetsavgifter och momsen desamma i hela landet.

Avtalsvillkor

Svensk Energi har beslutat om allmänna avtalsvillkor för överföring av elnätet i Sverige. De allmänna avtalsvillkoren är utarbetade av Svensk Energi i samverkan med Konsumentverket.