Taxor och avgifter sophämtning

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2018. Taxan i sin helhet finns att hämta längst ner på sidan.

Hämtning 26 gånger per år

Kärlstorlek Årsavgift, kr/år Rörlig avgift, kr/kg
190 liter 872 3,77
370 liter 965 3,77
660 liter 1 054 3,77

SOMMARHämtning 13 gånger per år (vecka 16-41)

Kärlstorlek Årsavgift, kr/år Rörlig avgift, kr/kg
190 liter 802 3,77
370 liter 894 3,77
660 liter 974 3,77

Extra hämtning i samband med ordinarie tur i närliggande område eller
extra säck bredvid kärlet

Kärlstorlek Fast avgift per hämtning, kr Rörlig avgift, kr/kg
190 l, 370 l, 660 l 62 3,77

Extra hämtning inom tre arbetsdagar

Kärlstorlek Fast avgift per hämtning, kr Rörlig avgift, kr/kg
190 l, 370 l, 660 l 108 3,77

Gångavstånd

Tillägg för gångavstånd vid hämtning på annan plats än renhållningsfordonets stopplats: 0-10 meter: 35,50 kr per kärl och hämtningstillfälle. För varje ytterligare påbörjat 10-meters intervall tillkommer 12,50 kr per kärl och hämtningstillfälle.  Upplåsning och öppning, eller bara öppning, av dörr, grind eller dylikt debiteras som ett gångavstånd, liksom upplåsning av kärl.

Byte av abonnemang eller kärl

Avgift för byte av abonnemang: 691 kr.
Avgift för av kunden skadat kärl: 190 liter 1 516 kr, 370 liter 1 971 kr, 660 liter 2 863 kr.

Hämtning grovavfall

Avgift för hämtning av grovavfall (sker endast efter beställning till Suez, tfn 0485-561 560): 443 kr/m3. Minsta debitering 0,5 m3.

Hushållsavfall i container

Avgifterna för hushållsavfall i container finns i renhållningstaxan, se längst ner på sidan.

Moloktömning

Tömning inklusive säck: 1 862 kr/st.
Rörlig avgift: 2,21 kr/kg.

Tömning av komprimator

2 206 kr/tömningstillfälle
Rörlig avgift: 2 ,21 kr/kg.