Avgifter för tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från den 1 januari 2018. Taxan i sin helhet finns att hämta längst ner på sidan.

Schemalagd slamtömning trekammarbrunn

Obligatorisk schemalagd slamsugning som sker en gång per år.

Avgift:
Max 3 m3 658 kr/gång
Mer än 3 m3 658 kr/gång + 119 kr per tillkommande m3 över 3 m3

Beställd slamsugning av slamavskiljare (1- 2- eller 3-kammarbrunn)

Beställd slamsugning som sker inom fem alternativt tre arbetsdagar efter beställningsdagen (beställningsdagen oräknad).

Tömning inom 5 arbetsdagar:

Avgift:
Max 3 m3 777 kr/gång
Mer än 3 m3 777 kr/gång + 119 kr per tillkommande m3 över 3 m3

Tömning inom 3 arbetsdagar:

Avgift:
Max 3 m3 1 176 kr/gång
Mer än 3 m3 1 176 kr/gång + 119 kr per tillkommande m3 över 3 m3

Tömning av sluten avloppstank

Tömning sker inom fem alternativt tre arbetsdagar efter beställningsdagen (beställningsdagen oräknad).

Tömning inom 5 arbetsdagar:

Avgift:
Max 3 m3 822 kr/gång
Mer än 3 m3 822 kr/gång + 119 kr per tillkommande m3 över 3 m3

Tömning inom 3 arbetsdagar:

Avgift:
Max 3 m3 1 176 kr/gång
Mer än 3 m3 1 176 kr/gång + 119 kr per tillkommande m3 över 3 m3

Tömning av fettavskiljare

Schemalagd tömning.

Avgift: 1 470 kr/gång

Beställd tömning inom fem arbetsdagar efter beställningsdagen (beställningsdagen oräknad).

Avgift: 1 910 kr/gång

Akut tömning, alla typer av anläggningar inom 8 timmar

Avgift för samtliga anläggningar är 2 800 kr per gång för volymer upp till 3 m3. För varje tillkommande m3 över 3 m3 tillkommer en avgift på 119 kr.

Extra slangdragning vid slamtömning

Om slamtömningsbilens uppställningsplats är mer än 20 meter från avloppsanläggningen debiteras extra slangdragning enligt följande:

20-40 meter: 72 kr/påbörjat 10-metersintervall
40-60 meter: 112 kr/påbörjat 10-metersintervall