Tömning av slamavskiljare och slutna tankar

slamtömning

Tömning av trekammarbrunnar görs en gång om året enligt ett fast schema.

Mot en extra avgift finns möjlighet att få ytterligare tömning av trekammarbrunnar. Beställning görs hos Suez på telefon 0485-561 560.

Tömning av tvåkammarbrunnar och minireningsverk sker alltid efter beställning hos Suez på telefon 0485-561 560. Tömning sker inom 5 eller 3 arbetsdagar efter det att beställningen gjorts (beställningsdagen oräknad).

Tömning av slutna tankar

Tömning av slutna tankar sker alltid efter beställning hos Suez på telefon 0485-561 560. Tömning sker inom 5 eller 3 arbetsdagar efter det att beställningen gjorts (beställningsdagen oräknad).

Jourtömning

Vid akut behov av slamtömning kan du beställa en jourtömning som utförs inom 8 timmar. Beställ hos Suez på telefon 0485-561 560.

Tänk på att hålla vägen framkomlig för tömningsfordon

Det är fastighetsägarens ansvar att röja, så att vägen till slamavskiljaren eller avloppstanken är framkomlig för slamsugningsbilen. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara lätt tillgängliga för tömning. Avstånd mellan uppställningsplats för slamtömningsbil och avloppsanläggning får inte överstiga 20 meter. I kommunens renhållningsföreskrifter anges vilka krav som ställs på vägen till fastigheten. Dessa finns att ladda ner längst ner på sidan.

 

vid hämtning

Frågor om slamtömning

Kontakta Suez, telefon 0485-561 560. Det underlättar om du kan ange fastighetsbeteckning, namn, telefonnummer och vilken typ av anläggning som ska tömmas.
För frågor om fakturor, priser och abonnemang, kontakta kundtjänst på telefon 0485-883 00.