Så här går det till

Hushållen förses med gröna plastpåsar som matavfallet slängs i (1). Det är viktigt att du knyter påsen med en dubbelknut (2) så att den sluter tätt och innehållet inte faller ut och blandas med övriga sopor. Den gröna påsen lägger du i det vanliga sopkärlet tillsammans med påsar med restavfall (3).
Soporna transporteras med sopbilen (4) till en optisk sorteringsanläggning. En kamera känner igen den gröna färgen och de gröna påsarna separeras från de övriga (5). Innehållet i den gröna påsen förbehandlas och transporteras till en anläggning där det rötas (6). Slutprodukterna blir biogas och biogödsel.