Matavfall – Gröna påsen

matavfall

Borgholms kommun införde matavfallsinsamling i januari 2015

Matavfall innehåller energi som vi vill ta tillvara. Mer än hälften av Sveriges kommuner har infört insamling av matavfall, och det finns flera olika system att använda sig av. Gemensamt för all insamling av matavfall är det ger möjlighet att utvinna näring och energi, och att sluta kretsloppet.

Varför sortera ut matavfallet?

I vårt samhälle uppstår stora mängder avfall. För att kunna nå en hållbar utveckling behöver vi använda oss av alla möjligheter att spara på resurserna och leva efter att minimera – återanvända – återvinna.

Riksdagen har antagit ett nationellt miljömål som säger att minst 50 % av allt matavfall från hushåll, butiker, storkök och restauranger ska återvinnas genom biologisk behandling till 2018, så att växtnäring och energi kan tas tillvara.

Matavfallet sorteras ut, samlas in och behandlas för att vi vill bidra till en bättre miljö. Matavfallet blir till biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar. Därmed minskar behovet av fossila bränslen som bensin och diesel. Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och kan användas till åkermark och ekologisk odling. På detta sätt återförs matavfallet till kretsloppet.

Så går det till

Så blir ditt matavfall till biogas och biogödsel

Hushållen förses med gröna plastpåsar som matavfallet slängs i (1). Det är viktigt att du knyter påsen med en dubbelknut (2) så att den sluter tätt och innehållet inte faller ut och blandas med övriga sopor. Den gröna påsen lägger du i det vanliga sopkärlet tillsammans med påsar med restavfall (3).

Soporna transporteras med sopbilen (4) till en optisk sorteringsanläggning. En kamera känner igen den gröna färgen och de gröna påsarna separeras från de övriga (5). Innehållet i den gröna påsen förbehandlas och transporteras till en anläggning där det rötas (6). Slutprodukterna blir biogas och biogödsel. Innehållet i restpåsen utvinns till el och värme genom förbränning.

Gröna påsar

Det är endast speciella gröna påsar som ska användas till matavfallet.

Så här visar du att du vill ha nya gröna påsar

De gröna påsarna att delas ut via Posten. För att signalera att du vill ha en ny rulle, hänger du en grön påse i din brevlåda. Då kommer du att få en ny rulle inom en vecka. Glöm inte att ta bort påsen från brevlådan när du har fått en ny rulle. Till fritidsfastigheter kommer påsar att delas ut under veckorna 25-33 (till dem som har markerat med en påse på brevlådan).

För dig som bor i lägenhet gäller samma system som tidigare, d.v.s. att det är fastighetsägaren som ser till att det finns gröna påsar att hämta på lämpligt ställe inom fastigheten.

Påsarna finns även att hämta på följande ställen:
– återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda
– stadshuset (vid torget i Borgholm)
– Borgholm Energis kontor (Badhusgatan 4, Borgholm)
– ICA Supermarket Borgholm
– ICA Nära Löttorpshallen
– ICA Nära Böda
– ICA Nära Trossen, Sandvik

Påshållare

Det är upp till var och en hur man vill förvara den gröna påsen. Det vanligaste är att det görs plats för den under diskbänken. För dem som vill finns påshållare att hämta kostnadsfritt på återvinningscentralerna i Böda och Kalleguta.