Avgifter & taxor latrinhämtning

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2017. Hela renhållningstaxan finns att hämta längst ner på sidan.

Helår (26 kärl) 17 815 kr
Sommarperioden (13 kärl) 10 410 kr

Helår

Maximalt 26 kärl ingår. Från och med kärl nr 27 debiteras extra hämtning.

Sommarperioden

Maximalt 13 kärl ingår. Från och med kärl nr 14 debiteras extra hämtning. Extra hämtning debiteras alltid vid beställning utanför sommarperioden (vecka 16-41), oavsett hur många kärl kunden utnyttjat och fått hämtat under sommarperioden.

Vid extra hämtning debiteras avgift per kärl:
Extra hämtning i samband med ordinarie tur 509 kr/kärl
Extra hämtning inom tre arbetsdagar 726 kr/kärl
Extra kärl utöver de som ingår i abonnemanget 509 kr/kärl