Avgifter & taxor återvinningscentraler

Hushåll och privatpersoner lämnar sorterat avfall utan avgift vid återvinningscentralerna i Böda och Kalleguta.

Avgifter för företag och verksamheter

Från och med 2009-01-01 är serviceavgiften 200 kr plus moms per kalenderår och mängdavgifterna enligt nedan.
*Prislista reviderad 2017-06-20

Avfall Mängdavgift (exkl. moms) Mängdavgift (inkl. moms)
Sorterat brännbart avfall 250 kr/m3 312,50 kr/m3
Sorterat ej brännbart avfall 250 kr/m3 312,50 kr/m3
Gips 250 kr/m3 312,50 kr/m3
Flisbart virke och ris 100 kr/m3 125 kr/m3
Komposterbart trädgårdsavfall 50 kr/m3 62,50 kr/m3
Färg 9,60 kr/kg 12 kr/kg
Spillolja (max 25 kg/gång) 2 kr/kg 2,50 kr/kg
Oljefilter 8 kr/kg 10 kr/kg
Glykolrester 6,80 kr/kg 8,50 kr/kg
Fotokemikalier 10 kr/kg 12,50 kr/kg
Bekämpningsmedel 38,40 kr/kg 48 kr/kg
Alkaliskt avfall 5 kr/kg 6,25 kr/kg
Småkemikalier 64 kr/kg 80 kr/kg
Tryckimpregnerat / kreosotbehandlat trä 600 kr/m3 750 kr/m3

Övrigt avfall mottas mot avgift efter särskild överenskommelse. Metallskrot mottages i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, större mängder material med asbest, stubbar, större stenar och jord mottages inte. För kunder med stora avfallsmängder krävs att återvinningscentralerna kontaktas i förväg. Vid alltför stora mängder avfall hänvisas till godkänd entreprenör.