Återvinning

återvinning

Mycket av ditt avfall i hushållet kan användas till materialåtervinning, om du sorterar ut det och lämnar det på återvinningsstationerna och återvinningscentralerna. Förpackningar och tidningar lämnas vid någon av återvinningsstationerna. Möbler, skrot, elavfall, kemikalier, trädgårdsavfall med mera lämnas vid återvinningscentralerna.

Detta slänger du i den gröna påsen

grönapåsen sortering

Detta lämnar du på närmaste återvinningsstation

sotering ÅVS