Senast uppdaterad: 2014-06-27

Farligt avfall och elavfall

Att lämna allt farligt avfall vid Böda eller Kalleguta återvinningscentral är viktigast när det gäller ditt avfall!  Skriv på förpackningen vad den innehåller, om avfallet inte har originalförpackning. Då kan de som tar hand om avfallet arbeta säkert. Du får hjälp att sortera ditt farliga avfall rätt vid återvinningscentralen, bara du inte har blandat ihop det!

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för djur, natur och människor. De farliga ämnena kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter, men sammantaget göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att allt farligt avfall lämnas på rätt plats.

Exempel: Om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa (innehåller kvicksilver) om året i sin soppåse beräknas 25 kg att spridas till miljön via soppåsen. Det kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö. Källa: www.avfallsverige.se

Många kemiska produkter räknas som farligt avfall. Det gäller produkter som till exempel är frätande, hälsoskadliga, giftiga, brandfarliga, miljöfarliga eller explosiva. Även prylar kan vara farligt avfall, bland annat prylar som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium.

Förpackningar som innehåller gas, t ex sprayflaskor är farligt avfall på grund av explosionsrisken. Förpackningar som är helt tömda på gas och annat innehåll lämnas till förpackningsinsamlingen.

Produkter med sladd eller batteri kallas elavfall och är också en sorts farligt avfall, även om batterierna är borttagna. Leksaker och prylar med ljud/ljus har ofta inbyggda batterier och ska sorteras som elavfall! Andra exempel på elavfall är ljuskällor, mobiltelefoner, datorer, tv-apparater, elverktyg, klockor, eldrivna spel, kameror, hushållsapparater.

Batterier är farligt avfall. Småbatterier kan lämnas i batteriholkarna vid återvinningsstationerna.

Vad händer sen med avfallet?
Beroende på de farliga egenskaperna hos avfallet kan kemiska ämnen och metaller återvinnas, förstöras eller inneslutas genom långtidsförvaring. Idag materialåtervinns bland annat bly och kadmium genom omsmältning av batterier. Giftiga och svårnedbrytbara ämnen som bekämpningsmedel och annat farligt kemikalieavfall förbränns i specialugnar i höga temperaturer med avancerad reningsteknik. Källa: www.sopor.nu.

Elavfallet transporteras till olika återvinningsanläggningar som är specialiserade på olika typer av elavfall. Innan återvinning kan ske demonteras och behandlas avfallet. Alla miljöfarliga komponenter och ämnen plockas bort och behandlas som farligt avfall. Elprodukter innehåller mycket metall som stål, järn, aluminium, koppar och ädelmetaller. All metall smälts ner, raffineras och blir råvara till nya produkter. Bildskärmar i TV-apparater och datorer återvinns och blir råvara vid tillverkning av nya skärmar. Plaster, trä och textil förbränns i avfallsanläggningar med energiåtervinning. Energin ger fjärrvärme och el. Källa: www.avfallsverige.se

KommentarsikonKommentera texten
Namn:*


E-post:


Fråga/Synpunkt:

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies