Senast uppdaterad: 2015-01-19

Så påverkar graddagarna värmeförbrukningen

Energiåtgången för uppvärmning påverkas av hur kallt det är ute. Ju kallare det är desto mer energi behövs och desto större blir kostnaderna för uppvärmningen.

Med så kallade graddagar kan man jämföra energiåtgången för olika perioder med hänsyn tagen till utetemperaturens variation. Graddagarna visar hur hög eller låg temperaturen har varit i förhållande till den normala temperaturen. På så vis kan man få en uppfattning om energiåtgången stämmer överens med hur kallt eller varmt det har varit ute.

Så beräknas graddagar
SMHI´s beräkning av graddagar utgår från att byggnaden ska värmas upp till +17 grader. För varje dag beräknas skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och +17 grader. Det gäller månaderna november till mars. Under den varmare delen av året använder man andra referenstemperaturer när man beräknar graddagar.

Exempel
Om dygnsmedeltemperaturen är +14 grader, så motsvarar detta dygn 3 graddagar. Om dygnsmedeltemperaturen är -3 grader, så motsvarar dygnet 20 graddagar. Ju fler graddagar desto kallare har det varit under perioden. (Dygnsmedeltemperaturer över +17 gader räknas inte som graddagar.)

Graddagar uppmätta vid Ekbacka fjärrvärmeanläggning i Borgholm
Borgholm Energi har en egen mätutrustning vid Ekbacka panncentral i Borgholm. Där mäts utetemperaturen och graddagarna beräknas automatiskt varje månad. Då utrustningen funnits länge vet vi inte säkert vilka referenstemperaturer den använder och vi har inga uppgifter för normalåret. Det vi kan se är hur graddagarna varierar i Borgholm och göra en bedömning av värmeproduktion- och förbrukning.

I tabellen nedan kan du se hur graddagarna har varierat de senaste åren i Borgholm.

  År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014
Januari 396 393 470 582 517 473 514 467
Februari 433 328 438 509 511 511 446 364
Mars 323 371 397 430 401 316 535 320
April 173 207  192  285  183  279  316  212
Maj 43  20  76  132  88 95  42   86
Juni 28  11  11   0
Juli 0 0  0
Augusti 0  0
September 35  33   12
Oktober 178  197  294  277  174  203  143   121
November 345  300  306  347  297  340  309   279
December 392  401  467  626  390  530  382   446

 

KommentarsikonKommentera texten
Namn:*


E-post:


Fråga/Synpunkt:

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies