Senast uppdaterad: 2014-02-04

Så påverkar graddagarna värmeförbrukningen

Energiåtgången för uppvärmning påverkas av hur kallt det är ute. Ju kallare det är desto mer energi behövs och desto större blir kostnaderna för uppvärmningen.

Med så kallade graddagar kan man jämföra energiåtgången för olika perioder med hänsyn tagen till utetemperaturens variation. Graddagarna visar hur hög eller låg temperaturen har varit i förhållande till den normala temperaturen. På så vis kan man få en uppfattning om energiåtgången stämmer överens med hur kallt eller varmt det har varit ute.

Så beräknas graddagar
SMHI´s beräkning av graddagar utgår från att byggnaden ska värmas upp till +17 grader. För varje dag beräknas skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och +17 grader. Det gäller månaderna november till mars. Under den varmare delen av året använder man andra referenstemperaturer när man beräknar graddagar.

Exempel
Om dygnsmedeltemperaturen är +14 grader, så motsvarar detta dygn 3 graddagar. Om dygnsmedeltemperaturen är -3 grader, så motsvarar dygnet 20 graddagar. Ju fler graddagar desto kallare har det varit under perioden. (Dygnsmedeltemperaturer över +17 gader räknas inte som graddagar.)

Graddagar uppmätta vid Ekbacka fjärrvärmeanläggning i Borgholm
Borgholm Energi har en egen mätutrustning vid Ekbacka panncentral i Borgholm. Där mäts utetemperaturen och graddagarna beräknas automatiskt varje månad. Då utrustningen funnits länge vet vi inte säkert vilka referenstemperaturer den använder och vi har inga uppgifter för normalåret. Det vi kan se är hur graddagarna varierar i Borgholm och göra en bedömning av värmeproduktion- och förbrukning.

I tabellen nedan kan du se hur graddagarna har varierat de senaste åren i Borgholm.

  År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012

År 2013

Januari 396 393 470 582 517 473  514
Februari 433 328 438 509 511 511  446
Mars 323 371 397 430 401 316  535
April 173 207 192 285 183 279  316
Maj 43 20 76 132 88 95  42
Juni 0 0 28 11 0 11  0
Juli 0 0 0 0 0 0  0
Augusti 0 0 0 0 0 0  0
September 0 5 0 6 0 35  33
Oktober 178 197 294 277 174 203  143
November 345 300 306 347 297 340  309
December 392 401 467 626 390 530  382
KommentarsikonKommentera texten
Namn:*


E-post:


Fråga/Synpunkt:

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies