Senast uppdaterad: 2014-06-25

Vi har nio vindkraftverk

Vi har åtta vindkraftverk (600 kW) i Kastlösa på södra Öland och de producerar totalt ca 10 GWh/år. Vi äger också ett vindkraftverk i Ryd-Rönnerum. Verket är av märket Enercon E82 och har en effekt på 2 MW. Det ger 4,5 GWh per år. Drift och underhåll av verken sköts via entreprenad.

Framtiden
Vi håller öppet för ett generationsskifte av vindkraftverken i Kastlösa.

KommentarsikonKommentera texten
Namn:*


E-post:


Fråga/Synpunkt:

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies