Senast uppdaterad: 2013-04-26

Vi har nio vindkraftverk på Öland

Kastlösa Väst, med 16 verk på 600 kW/st, stod klart 1998. Från början ägde Borgholm Energi AB nio av dessa verk. Nu är antalet nere i åtta och de producerar totalt ca 10 GWh/år. Under 2003 uppförde vi ytterligare två vindkraftverk i Vannborga, norr om Borgholm. Dessa vindkraftverk såldes 2006 till Kalmarsund Vind som är en ekonomisk förening vars medlemmar får köpa vindkraftsandelar. Verken i Kastlösa och Vannborga servas till viss del genom upphandlade entreprenader och till viss del av våra elmontörer inom Borgholm Energi Elnät AB.

Våren 2011 köpte vi ett nyuppfört verk i Ryd-Rönnerum av Eolus Vind. Det ingår i en park med fem nya vindkraftverk. Verket är av märket Enercon E82 och har en effekt på 2 MW. Det ger 4,5 GWh per år.

Framtiden
Utredning av möjligheterna att utveckla vindkraftparken i Kastlösa pågår. Även om verken börjar bli till åren, är de i mycket bra skick och ska kunna producera ett antal år framöver. Projektering av nya verk är dock fortsatt intressant som en kommersiellt gångbar och miljövänlig energilösning. Vi tittar därför på tänkbara lösningar för ett kommandé generationsskifte i Kastlösa.

Vindkraft bidrar starkt till förnyelsebara energikällor samtidigt som det kan gynna markägare som ofta får sina arrendebidrag baserade på produktionen. Dessutom känns det bra att kunna leverera s.k. grön el till det ökade antalet miljömedvetna kunder.

KommentarsikonKommentera texten
Namn:*


E-post:


Fråga/Synpunkt:

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies