Vi ser till att det fungerar

Vår uppgift är att skapa förutsättningar så att kommunens verksamheter och samhället i övrigt kan fungera och utvecklas.

Läs mer här!

Välkommen till Borgholm Energi!

Borgholm Energi är ett lokalt företag som ägs av invånarna i Borgholms kommun. Vi levererar funktioner åt kommunen och dess invånare såsom el, vatten, värme, skolmat och mat till våra äldre. Gator, parker, hamnar och fastigheter hör också till våra ansvarsområden och varje dag jobbar vi för att ge service av hög kvalitet. Välkommen till Borgholm Energi – ett företag med kunden i fokus.

Nyheter

 • 2015-03-06 - Vi söker Parkarbetare till serviceavdelningen
  Läs mer
 • 2015-03-05 - Lämna synpunkter till oss
  Läs mer
 • 2015-03-04 - Ombyggnad Vedkajen
  Läs mer
 • 2015-02-17 - Välkommen till vår nya hemsida!
  Läs mer
 • 2015-01-28 - Sponsring 2015
  Läs mer
Se alla nyheter här!

El & fjärrvärme

Vi driver, underhåller och utvecklar elnätet och levererar el i tätorterna Borgholm och Köpingsvik. Läs mer under rubrikerna nedan.

Vatten & avlopp

Borgholm Energi ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Borgholms kommun. Läs mer under rubrikerna nedan.

Lokaler & lägenheter

Här kan du läsa mer om uthyrning av de lokaler, lägenheter och äldrebostäder som vi erbjuder.

Återvinning & avfall

Borgholm Energi samlar in och tar hand om hushållsavfall från hushåll och verksamheter i Borgholms kommun. Läs mer under rubrikerna nedan.

Allmänna platser, gator & hamnar

Borgholm Energi ansvarar för den praktiska skötseln av det kommunala vägnätet, grönytor och hamnar. Läs mer under rubrikerna nedan.

Kundservice

Här kan du göra felanmälan, lämna mätarställning, läsa om adressändring och mycket mer. Läs mer under rubrikerna nedan.